agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

HyperK.link

HyperK.link staat voor HyperK(ennis).link. Met deze links kan allerlei verspreide kennis met elkaar worden verbonden. Deze links hebben we voorlopig in excelbestanden opgenomen en bij voldoende belangstelling zullen ze op internet worden gezet. De hyperK.links worden bij ons intern vooral gebruikt voor de determinatie van fytobenthos en fytoplankton. Ook de sieralgen zijn “versleuteld” evenals enkele lastige macrofaunagroepen.
De voordelen op een rijtje:

  • HyperK.link legt infrastructuur aan tussen afbeeldingen en determinatiesleutels, waardoor de gebruiker zich geheel kan concentreren op het determineren en niet afgeleid wordt door het vinden van het juiste plaatje bij het kenmerk in de sleutel.
  • Een keuze wordt gemaakt met één muisklik, zodat heen en weer lopen naar de boekenkast en bladeren overbodig worden.
  • Bij de soorten is een korte karakterisering toegevoegd van de aard van het water en soms wordt ook de mate van zeldzaamheid vermeld. Dit zijn belangrijke hulpmiddelen om meer zekerheid te krijgen voor de determinatie.
  • Standaardisatie. Indien Waterschappen deze producten zouden bestellen, zijn de determinaties van de afzonderlijke laboratoria in één keer uitwisselbaar.
  • Als de taxonomie verandert of er komt een nieuwe publicatie uit, dan kan dat snel in het systeem worden veranderd.
  • Niet onbelangrijk is dat de determinatiesnelheid en accuratesse omhoog gaan.

Als voorbeeld is een applicatie gemaakt voor het diatomeeëngeslacht Pinnularia, gebaseerd op

Krammer, K., 2000. The Genus Pinnularia. Diat. Eur. 1: 703 pp.

In de sleutel is alleen het eerste niveau weergegeven.

Zygoptera Dijkstra 2008

Pinnularia versie 2.0