agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Verspreidingskaarten

Nieuwe service: Verspreidingskaarten

21 november 2012

Vandaag gaat de service van start om verspreidingskaarten door ons op maat te laten maken. Het enige wat U hoeft aan te leveren is de ondergrond en de XY coördinaten. Hieronder staan voorbeelden van verschillende ondergronden en verspreidingsgegevens afkomstig uit de Piscaria/Limnodata database. De kaarten worden aangeleverd in vrijwel ieder gewenst format.

Aanleiding

Het was al jaren duidelijk dat GIS in de ecologie een onmisbaar instrument is. Het probleem is, dat deze kaarten niet op een simpele manier zijn aan te passen aan de specifieke eisen van de gebruiker. Met de komst van Google Earth werden de mogelijkheden groter. Vooral de koppeling van de informatie met de satelietbeelden geeft veel inzicht in biotopen en dynamische processen (zie boven). Als hydrobiologisch Adviesburo ben je echter ook op zoek naar dieper liggende relaties tussen soorten en hun abiotische omgeving. Voor de hand liggende bases voor kaarten zijn de hoogtekaart, bodemkaart, grondwatertrappenkaaart en geologische kaart. Bij HAK is het nu mogelijk om kaarten te produceren die op maat voor u worden gemaakt.

Kosten

De kosten zijn afhankelijk van de tijd die er aan besteed wordt. Dit betekent dat U kosten kunt besparen door op de “eigen” ondergrond de coördinaten aan te geven van de gewenste onderhoek en tegenover liggende bovenhoek. In dergelijke gevallen hoeven alleen de XY coördinaten te worden toegevoegd en zullen de kosten ca. € 25,– (ex. BTW) bedragen ongeacht het aantal coördinaten (> 8500 is nog niet uitgetest).

Voorwaarden

Als U mij de ondergrond (JPG, PSD, TIFF oid) en een coördinatenbestand (bij voorkeur excel) e-mailt met de wensen, krijgt U een vrijblijvende offerte voor de productie en desgewenst een advies over alternatieve basiskaarten. Hydrobiologisch Adviesburo Klink kan niet instaan voor de juistheid van externe databestanden, zoals Limnodata.

Voorbeeld 1

Voor plant en dier is de meest ingrijpende natuurlijke milieufactor wel het zoutgehalte. De meeste soorten zijn ofwel van mariene oorsprong ofwel, leven in zoet water. Een perperkt aantal soorten leeft in het overgangsgebied vna het brakke water. Een goed voorbeeld is de vlokreeft Gammarus duebeni, die in Nederland vrijwel bperkt is tot Noord-Holland boven het Noordzeekanaal en Zeeland. Opmerkelijk is dan wel dat het brakke deel van het Friese en Groningse zeekleigebied vrijwel niet wordt bewoond door deze soort.

Voorbeeld 2

In de onderstaande kaart is de verspreiding weergegeven van het geslacht Baetis (Eendagsvlieg) in Overijssel. De RD coördinaat linksonder is 174750-272000 en rechtsboven 457000-538875. De ondergrond is het Actuele Hoogtebestand van Nederland (http://ahn.geodan.nl/ahn/viewer3/index.html) en de verspreidingsgegevens zijn afkomstig uit de database van Limnodata (http://www.limnodata.nl/)

Voorbeeld 3

Op de ondergrond van de geologische kaart van TNO (http://www.dinoloket.nl/data/download/maps/images/geologische%20overzichtskaart%20van%20Nederland%202010.pdf) is de verspreiding van de, aquatische larven van de dansmug Diplocladius cultriger weergegeven. Deze soort bewoont stromend kalkrijk water, waardoor hij vooral in Twente, Achterhoek en de Gelderse Vallei algemeen voorkomt. Dank zij deze kaart weet ik nu ook dat ze voorkomen in duinrellen en in de formatie van Stamproy, ten zuiden van Breda, waar leemhoudend zand in de ondergrond aanwezig is.

Voorbeeld 4

Op de ondergrond van de bodemkaart van Overijssel van de Stiboka (1960) is weer de verspreiding van Diplocladius cultriger weergegeven, nu in combinatie met Heterotrissocladius marcidus, een andere dansmuglarve. In tegenstelling tot Diplocladius heeft H. marcidus een sterke voorkeur voor zacht (niet sterk zuur) water. Op een enkele uitzondering na, bewoont H. marcidus de bronnen en bovenlopen van sprengenbeken en de Hierdense Beek, terwijl D. cultriger vooral voorkomt in de kwelzones in de Gelderse Vallei en de flanken van de stuwwal bij Apeldoorn.

Voorbeeld 5

Op de AHN ondergrond wederom de verspreiding van H. marcidus, maar nu in heel Nederland. Hier is goed te zien dat de Veluwe het zwaartepunt vormt voor deze soort en dat er verspreid in Nederland enkele “waterparels” zoals Springendal, Rijk van Nijmegen, Mijnweg en andere bovenloopjes.

Voorbeeld 6

Wederom de verspreidng van dansmuggen. Dit keer behalve Diplocladius ook Anatopynia plumipes, op een fysisch geografische ondergrond. Goed is te zien dat deze soort een sterke voorkeur heeft voor laag Nederland en vooral voor de laagveen gebieden. Interessant om te achterhalen wat de hogere zandgrond in het zuidwesten van Zeeuws-Vlaanderen zo aantrekkelijk maakt voor deze soort.

Bij het zien van deze (en de andere kaarten) kruipen we steeds dichter naar het verhaal achter de soort en daarmee, hoe we zijn leefomgeving in stand kunnenhouden.