agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Projecten

Sinds 1980 hebben we honderden projecten met succes afgesloten.
Twee die nog niet elders ter sprake zijn gekomen willen we graag hier belichten. De eerste is een paleolimnologisch onderzoek naar verzuring in vennen en de tweede is een inventarisatie voor de KRW in de benedenloop van de Seine in Frankrijk. Een indruk van andere uitgevoerde projecten is de krijgen bij de Bibliografie