agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

KRW

Implementeren van de KRW betekent vooruit kijken naar de ecologische doelen die moeten worden gehaald. Om deze doelen te beschrijven is het niet alleen noodzakelijk om de huidige situatie te kennen, maar ook de zg. referentiesituatie. Dit is veelal een situatie die zich ergens in het verleden heeft voorgedaan en die overeenkomsten vertoont met de natuurlijke situatie. Slechts in uitzonderlijke gevallen is een dergelijke situatie bekend. In de andere gevallen geldt:

“Als je niet weet waar je vandaan komt, weet je ook niet waar je naar toe moet”

Wij hebben een kernactiviteit gemaakt van het nemen en analyseren van boorkernen. Onze oplossing is het boven water halen van de vroegere situatie om informatie te krijgen over de uitgangssituatie. Als bijproduct komt daar vanzelf bij dat inzichtelijk wordt welke veranderingen zich in de tussenliggende tijd hebben voorgedaan. Dit werpt ook direct licht op de wijze waarop herstel vorm kan krijgen.
Momenteel zijn we bij twee van dergelijke projecten betrokken:

  • De Loosdrechtse Plassen worden onderzocht op de subfossiele resten van diatomeeën, fyto- en zoöplankton, macrofauna en pollen om inzicht te krijgen in de vroegere levensgemeenschap en de daaraan gekoppelde mate van voedselrijkdom.
  • De beken in de omgeving van Barneveld Woudenberg zullen worden onderzocht op subfossiele resten van diatomeeën en macrofauna om inzicht te krijgen in de levensgemeenschap van beken die nog niet genormaliseerd en geëutrofieerd waren.