agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Levende Rivieren 2.0 Aan de site is een tabblad Levende Rivieren 2.0 toegevoegd, met daarin een korte uiteenzetting van de ontwikkeling van de riviernatuur in de afgelopen 25 jaar en waarom we nu op een omslagpunt zijn aangekomen om de natuur boven, zowel als onder water duurzaam te herstellen.