agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Home

Deze site is bijgewerkt op 19 augustus 2022 en de publicaties tot dan toe zijn te downloaden via Bibliografie

Deze video geeft een impressie van het leven onder water na een overstroming door de rivier. Het levert een bijdrage aan een onderzoek van OBN dat wordt uitgevoerd door Stichting Bargerveen, SOVON, BuWa, Stroming, Kurstjens en HAK.

Dit meerjarige onderzoek moet antwoord geven op de volgende vragen:

Waarom hebben natuurlijke overstromingsvlakten zo’n hoge biodiversiteit?
Waarom is ook de productiviteit zo hoog?
Wat zijn de randvoorwaarden voor inrichting en beheer zodat ook langs de Nederlandse rivieren dit natuurlijke landschap kan worden hersteld?