agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Home

Welkom bij Hydrobiologisch Adviesburo Klink (Klink Hydrobiology)

Deze site draait vanaf 25 oktober 2017 op nieuwe software. Veel is  er (nog) niet veranderd, maar de meest recente publicaties zijn toegevoegd en te downloaden in de Bibliografie (bijgewerkt tot en met 25 oktober 2017).

Meest recente publicaties, presentaties en berichten. De publicaties en presentaties zijn op de tab Bibliografie te downloaden

Ruimte voor levende Rivieren:

Aan de site is een tabblad Ruimte voor levende Rivieren toegevoegd, met daarin een korte uiteenzetting van de ontwikkeling van de riviernatuur in de afgelopen 25 jaar en waarom we nu op een omslagpunt zijn aangekomen om de natuur boven, zowel als onder water duurzaam te herstellen.

Hier staat de link naar de site van de initiatiefnemers.

Nieuwe uploads:

Klink, A.G., 2019. Egelbeek Vaassen: Hydrobiologische evaluatie van de uitgevoerde herstelmaatregelen in de periode 2010-2018.

Klink, A.G., 2019 Archeologisch onderzoek project Groene Dijkje (Groede, Zeeland) Onderdeel Diatomeeën Rapp. Med. HAK 148

Klink, A.G., Moller Pillot, H., 2018. Naamlijst Nederlandse Chironomidae

Klink, A.G., 2018 Macrofauna in kwelmilieus van de Terassenmaas en paleo-ecologisch onderzoek in het Heulöerbroek (Nw. Bergen) Rapp. Med. HAK 144: 27 pp.

Liefveld, W., Dorenbosch, M., Kessel, N. van, Klink, A.G., 2017 Evaluatie pilot rivierhout. Effecten op vis, macrofauna en bodem (2014-2016)

Klink, A.G., 2016 Drift van macrofauna in de Rijn

Klink, A.G., 2016 Macrofauna op bakenbomen in de Bedijkte Maas. De stand na 9-10 jaar

Klink, A.G., 2017 KRW-proef: bomen in de Nederrijn-Lek en IJssel Evaluatie 2014-2016

Klink, A.G., 2017 Bomen in rivieren 4 jaar later. Presentatie 18 mei 2017 bij bijeenkomst DT riviernlandschap OBN