agklink@klinkhydrobiology.com
+31317-415072

Klink, A.G., 2016 Macrofauna op bakenbomen in de Bedijkte Maas. De stand na 9-10 jaar